Login
-
544
40
Offline
26/1/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Ajoil
เพศ : หญิง
อายุ : 39 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น...การที่คนเราได้เวียนมาเจอกันนั้นคือฟ้าลิขิตแล้ว
คนที่ฉันมองหา
ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเรามีเรา
เพศ : ชาย
อายุ : 37 - 70 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมะ=ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเที่ยวธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ค่อยชอบเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเค้าสงสารเค้ากลัวเค้าหิวเวลาเราไม่อยู่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับโลกความเป็นจริง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความเจ้าชู้ของผู้ชายกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้ไม่ชอบเลยกินเป็นสังคมไม่ว่ากัน
  แนะนำเพื่อน