Login
-
74
0
Offline
30/10/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เอมิ1
เพศ : หญิง
อายุ : 12 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
Iอยากมีแฟนคะ
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนดีชายแท้
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 40 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ไม่มี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ไม่มี
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไม่มี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่มี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ไม่มี
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่มี
  แนะนำเพื่อน