Login
-
358
21
Offline
1/12/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Aro
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนตรงๆ ชอบก็คือชอบ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ
คนที่ฉันมองหา
สูง คิ้วหนา ผิวสีแทน
เพศ : ชาย
อายุ : 20 - 24 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การเดินทาง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดไม่เคยคิดจะทิ้งเรา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม เรื่องเล่าตลก มุขเสี่ยว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน