Login
-
72
2
Offline
29/11/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ArtMtUtd
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใช่สำหรับใครหลายๆคน แต่บางทีเราอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับแค่ใครบางคน
คนที่ฉันมองหา
คุยกันไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วจะอยู่ในสถานะไหนก้ให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็น
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ใครสักคร
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กีฬา ท่องเที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไปเชียร์บอล ท่องเที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เวลาเห็นคนรอบข้างมีความสุข นั้นแหละคือความสุขของเรา
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เข็มฉีดยา
  แนะนำเพื่อน