Login
-
186
0
Offline
8/6/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Big
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
พูดน้อย รักจริง กันเอง ขอแค่มีเหตุผล ไม่งี่เง่า ไม่เจ้าชู้โลเล
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ ไม่โลเลพอ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ ธรรมมะ ความเป็นส่วนตัว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ฟังเพลงพักผ่อน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • มะหมา แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทุกสิ่งที่ทำให้มีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนหลอกลวง หน้าไหว้หล้งหลอก
  แนะนำเพื่อน