Login
-
200
18
Offline
25/12/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : BetaBear
เพศ : หญิง
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เข้ากับคนได้ง่าย คุยเก่ง ชอบเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เดินป่า
คนที่ฉันมองหา
ใจดี ชอบท่องเที่ยว
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บัญชี,ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเที่ยว การศึกษา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเที่ยว อ่านหนังสือ ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว น่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้อยู่/ท่องเที่ยว กับครอบครัว เพื่อน แฟน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่จริงใจ โกหก
  แนะนำเพื่อน