Login
-
267
16
Offline
6/9/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : bungkee
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชีวิตมันสั้นจะทุกข์นานทำไม ในเมื่อเรามีความสุขได้ เวลามันน้อย อยากคุยก็ทักมา เดะคุยเป็นเพื่อน
คนที่ฉันมองหา
ใครสักคน
เพศ : ชาย
อายุ : 20 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เพื่อน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • รักแมว รักสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • แค่เห็นคุณยิ้ม เราก็มีความสุข 555
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนเห็นแก่ตัว
  แนะนำเพื่อน