Login
-
104
3
Offline
25/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : A
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ต้องการคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
คนที่ฉันมองหา
ต้องการคนที่พร้อมสร้างฐานะครอบครัว
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ครอบครับ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ครอบครับและงาน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ ชอบสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้ทำในสิ่งที่ชอบ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความอึดอัด
  แนะนำเพื่อน