Login
-
138
1
Offline
14/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Chet5010
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ลองคุยกันครับ ผมผิดพลาดมาเยอะ ทุกครั้งที่ผิด นั่นคือบทเรียนที่ผมเปลี่ยนแปลง
คนที่ฉันมองหา
ดูแลกันได้ยามเจ็บไข้
เพศ : หญิง
อายุ : 30 - 40 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ไม่รู้อ่ะ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ภาพยนต์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ล้างรถ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว ผมทาสแมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เล่นกับแมว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เห็นแก่ตัว
  แนะนำเพื่อน