Login
-
126
5
Offline
6/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ออยล์
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก้าวต่อไปข้างหน้า ชีวิตจริง ไม่ใช่นิยายค่า
คนที่ฉันมองหา
เพื่อนชายหรือหญิงที่คาดหวังแต่งงานด้วย
เพศ : หญิง
อายุ : 32 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนจริงใจ ดูแลกัน .ให้เกรียติกันเคราพกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • โยคะ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นโยคะ ดูหนัง ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • นำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน และชอบเที่ยวธรรมชาติ ทะเล เที่ยวในประเทศไทย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • สัตว์ มีพิษ
  แนะนำเพื่อน