Login
-
133
0
Offline
20/4/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Deargod
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ดูแลใส่ใจกันก็พอ
คนที่ฉันมองหา
คนที่พัฒนาต่อความสัมพันธ์ได้
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มิตรภาพ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ตีแบด ถ่ายภาพ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกีฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • คิงคอง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เล่นกีฬา อ่านหนังสือ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน