Login
-
703
49
Offline
30/1/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Jingjaimaag
เพศ : หญิง
อายุ : 51 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ความรู้สึกตอนนี้เป็นขาวกับดำ เหงาค่ะ จะมีใครมี่จะเดินเคียงข้างกันไปจนแก่จนเฒ่า รักเราที่เป็นเราบ้าง รอคนๆนั้นอยู่นะคะ
คนที่ฉันมองหา
คนที่รักเราที่เป้นเรา และจะดุแลกันไปตลอดชีวิตที่เหลือ ส่วนเราจะดูแลคุณคนที่เราจะรักและรักเราอย่างดีที่สุดค่ะ
เพศ : ชาย
อายุ : 40 - 59 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : บริการประชาชน
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรักและคู่ชีวิตที่จะใช้ชีวิตด้วยกันจนแก่เฒ่า
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเทียว ทำบุญ ตามโอกาสอำนวย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ ดุซีรีย์ ช่อง Mono
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัขคลายเหงาได้เป้นอะไรที่รักเรา ไม่เปลี่ยนแปลง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว มีคู่ชิวิตอยุ่ด้วยกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก นอกใจ
  แนะนำเพื่อน