Login
-
176
14
Offline
19/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : P
เพศ : หญิง
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงใจ ร่าเริง มาเป็นเพื่อนคุยปรึกษา ระบายแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจอบอุ่น เป็นกันเอง
เพศ : ชาย
อายุ : 47 - 65 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : คริสต์
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ธรรมชาติ และมิตรภาพที่ดี
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหกไม่ซื่อสัตว์
  แนะนำเพื่อน