Login
-
48
6
Offline
12/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Jin
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คุยสนุก ไม่ทะลึ่ง ขอสุภาพ เพื่อนก็ได้ แฟนก็ดี
คนที่ฉันมองหา
-น่ารัก สุภาพ ไม่ทะลึง ไว้คุยสนุกสนาน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บัญชี,ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คุยสนุกๆ ยามเหงาๆ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • -
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เพื่อนคุย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • หลอกลวง การรอคอย
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน