Login
-
207
4
Offline
3/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Birth
เพศ : ชาย
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
"คบจริงจัง"
คนที่ฉันมองหา
" น่ารัก นิสัยดี "
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : การเงิน,ธนาคาร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กีฬา ดูภาพยนต์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข กระต่าย เหมือนเป็นเพื่อน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำงานเพื่อครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การเอาเปรียบ ความไม่ซื่อสัตว์
  แนะนำเพื่อน