Login
-
148
1
Offline
18/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Kene6253
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เปนคนสบายๆคุยกันง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะ
คนที่ฉันมองหา
คุยกันรู้เรื่องก้อน่าจะพอนะ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 28 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บันเทิง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • จิงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดนตรี ภาพยนต์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นดนตรี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา น่ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนรอบข้าง สภาวะรอบตัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ใส่หน้ากากเข้าหากัน
  แนะนำเพื่อน