Login
-
168
6
Offline
3/6/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Khwantchi
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ร่าเริงแจ่มใส..ครัชช??
คนที่ฉันมองหา
คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ฟังเพลง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อาชีพ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ??
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม กำลังใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • สิ่งที่ไม่ดี
  แนะนำเพื่อน