Login
-
660
16
Offline
18/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nui
เพศ : ชาย
อายุ : 47 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายชอบงานด้านเกษตร
คนที่ฉันมองหา
คนจริงใจเอาใจใส่ พร้อมจะดูแลกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ดื่มประจำ
สถานะการแต่งงาน : แต่งงานแล้ว แต่แยกกันอยู่
ความต้องการมีบุตร : มีแต่ไม่ได้อยู่ด้วย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เจอคู่ชีวิตที่ดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คนจริงใจ สู้งาน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง.วิ่ง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การทำงาน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน