Login
-
971
43
Offline
8/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : LookNok
เพศ : หญิง
อายุ : 54 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ตรงๆ ขี้เล่น สบายๆ
คนที่ฉันมองหา
ร่าเริง ใจดี
เพศ : ชาย
อายุ : 55 - 65 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทั่วไป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตว์ทุกชนิด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำในสิ่งที่ชอบ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความวุ่นวาย
  แนะนำเพื่อน