Login
-
244
2
Offline
27/4/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Bas
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากเจอกับคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสร้างอนาคตไปด้วยกัน ร่าเริง อารมณ์ดี จริงจังกับงาน รักครอบครัว
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ รักครอบครัว สร้างอนาคตไปด้วยกัน
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อนาคตที่ดีเลี้ยงดูครอบครัวได้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดูหนังฟังเพลง ร้องเพลง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุขนัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้อยู่กับคาวมรักและสร้างอนาคตไปด้วยกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก หลอกลวง
  แนะนำเพื่อน