Login
-
215
3
Offline
8/5/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mameaw
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ต้องการเพื่อนคุย มีน้ำใจ จริงใจ ใจเย็น เห็นอกเห็นใจคนอื่นคิดบวกมีความเป็นสุภาพรุรุษ
คนที่ฉันมองหา
ต้งการเพื่อนคุยสุภาพไม่โกหก
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : การศึกษา,การสอน,ครู
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : แต่งงานแล้ว แต่แยกกันอยู่
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนทั่เข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่องทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ให้เวลาตัวเอง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอยหมาแต่ไม่มีเวลาดูแล
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีเพื่อนที่ดี
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนหลวงหลวก โกหก สร้างภาพ ขี้โม้โอ้อวดใส่ร้ายคนอื่น
  แนะนำเพื่อน