Login
-
158
11
Offline
25/2/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mnaw
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อายุสิบเจ็ดนะหาเพื่อนคุยน่ะ
คนที่ฉันมองหา
อยากคุยกับคนที่อายุไม่ห่างกันมาก
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 22 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคุย ผญ.ผช.ก็ได้ขอให้อยู่ในจังหวัดนนก็พอ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ลดน้ำหนัก เที่ยว หนัง ส้ตว์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง นั่งเรือ บลาๆ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข แมว เพราะเลี้ยง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เพลง คน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนหลอกลวง
  แนะนำเพื่อน