Login
-
40
0
Offline
12/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mochi
เพศ : ชาย
อายุ : 99 ปี
เชื้อชาติ : จีน
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
Hi good morning
คนที่ฉันมองหา
Good looking
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • Cat
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • Dog
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • Dog
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • Cat
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • Dog
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • Cat
  แนะนำเพื่อน