Login
-
151
7
Offline
27/2/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Namcha84
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยกมีเพื่อนคุยคะ ความสัมพันธ์สามารถพัฒนาได้คะหากเรามีความจริงใจต่อกัน
คนที่ฉันมองหา
จริงใจคะ ไม่หลอกลวงกัน คุยกันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตนะคะ
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 55 ปี
ที่อยู่ : ภาคใต้


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : แต่งงานแล้ว แต่แยกกันอยู่
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนจริงใจ ไม่หลอกลวงกัน มีเวลาให้เราได้บ้าง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ชอบท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง ...
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ...
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว หมา น่ารักดีคะ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก ความไม่เสมอต้นเสมอปลาย
  แนะนำเพื่อน