Login
-
795
70
Offline
24/6/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : อิงอิง
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนตรงๆคะ ทำงานแล้ว ต้องการคนที่คบกับเราไปนานๆ เป็นทั้งคนรัก เพื่อน และคนที่เข้าใจในตัวเราที่เปนและรักเข้าใจกันพอแล้วคะ ????
คนที่ฉันมองหา
ชอบคนที่อายุมากกว่าคะ และมีความเป็นผู้นำมีความเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่งี่เง่า ไม่งอแงง และขอให้เปนรักเราคนเดียวพอแล้วคะ????
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : การเงิน,ธนาคาร
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เดินข้างๆพร้อมไปด้วยกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สนใจ ธรรมชาติ ชอบอะไรที่ง่ายๆ สบายๆ และชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกต่างจังหวัดสูดโอโซน และชอบขึ้นไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่บนดอย บริจาคสิ่งของให้เด็กๆชาวเขา ชอบการให้ การแบ่งปัน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัขนะ. คิดว่ามันซื่อสัตย์กับเจ้าของมันเสมอ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การมีความสุขคือ การให้ การแบ่งปัน จะยิ่มทุกๆครั้งที่ได้ให้ ??????
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบการโกหก ไม่ชอบคนงี่เง่า
  แนะนำเพื่อน