Login
-
182
1
Offline
2/10/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Boom
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากเริ่มต้นรักครั้งใหม่.เกรียนบ้างบางเวลา!
คนที่ฉันมองหา
โสดหาแฟนไม่นอกใจด้วย55
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 22 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • จริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เที่ยวสนุก
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่น.เที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • หลายอย่างอ่ะ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • นอกใจโกหก
  แนะนำเพื่อน