Login
-
74
2
Offline
19/11/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nattawut
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นตัวเองดีที่สุดครับ
คนที่ฉันมองหา
เริ่มต้นคุยกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 28 - 33 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • จริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทั่วๆไป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านบทความ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีคนเข้าใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน