Login
-
213
9
Offline
13/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nes
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สนุกสนาน เฮฮา ถ้าสนิทด้วย
คนที่ฉันมองหา
คนที่จริงใจ เข้าใจเรา ชอบออกกำลังกายเล่นกีฬา
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 40 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : บัญชี,ตรวจสอบบัญชี
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : คาทอลิค
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เจอคนที่ใช่สำหรับเรา
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุข
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย ดูซีรี่
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • แมงมุม
  แนะนำเพื่อน