Login
-
540
20
Offline
25/7/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Newton77
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีเพื่อนคุย จริงใจ เป็นคุยไม่ค่อยเก่ง อ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มบ่อย พูดไม่บ่อย
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ มีเหตุผล
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 37 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 50,001-70,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ฟังเพลง ออกกำลังกาย ธุรกิจ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟิทเนท วิ่งออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ดูจริงใจดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คุยกับคนที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งู
  แนะนำเพื่อน