Login
-
295
27
Offline
29/8/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Numwan
เพศ : หญิง
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนสบายๆ ไม่เรื่องมาก มีเหตุผล
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนมีเหตุผล ไม่ใจร้อน อารมณ์ดี
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 37 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : การเงิน,ธนาคาร
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ธรรมชาติ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความสวยงาม
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา น่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนที่อยู่ข้างๆทำให้เรามีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งู
  แนะนำเพื่อน