Login
-
222
14
Offline
26/12/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Noo_Na
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ทำทุกวันให้ดี มีความสุขกับสิ่งที่ทำ
คนที่ฉันมองหา
ชอบ และรักในสิ่งที่เราเป็น
เพศ : ชาย
อายุ : 28 - 42 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ไม่ระบุ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ไม่ระบุ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไม่ระบุ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ระบุ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ไม่ระบุ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ระบุ
  แนะนำเพื่อน