Login
-
74
0
Offline
13/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nueng
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากเจอใครสักคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิต และอนาคตสักทีครับ
คนที่ฉันมองหา
คนที่รักและจริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 22 - 27 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แฟน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อยากมีแฟนครับ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบออกกำลังกาย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การไปเที่ยวกับแฟน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เหล้า บุหรี่
  แนะนำเพื่อน