Login
-
50
1
Offline
5/11/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : First
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นกันเอง จริงใจ ตรงไปตรงมา
คนที่ฉันมองหา
เป็นกันเอง
เพศ : หญิง
อายุ : 24 - 32 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เข้าใจเรา และคอยช่วยเหลือกันและกันได้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • พักผ่อน ออกกำลังกาย งาน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นดนตรี เล่นกีฬา ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เล่นกีฬา อยู่กับเพื่อนๆเวลาเหงา
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การเห็นแก่ตัว ไม่ตรงไปตรงมา
  แนะนำเพื่อน