Login
-
115
3
Offline
16/11/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : องค์ดำ
เพศ : ชาย
อายุ : 56 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ซื่อสัตย์.จงรักภักดี. ตรงมา,ตรงไป จริงใจ บนฐานของ ศิล,พรหมวิหาร,หิริ/โอตับป.
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ ไม่โกหก
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : วิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความซื่่อสัตย์,ความภักดี, ไม่โกหก,ตรงไปตรงมา, จริงใจ มีศิลธรรม
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กิจกรรมที่ทำด้วยกันได้ เช่น ปันจักยาน ,ท่องเทียว ดูหนัง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ชมภาพยนต์ /ธรรมชาติ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ เสีือ สุนัข นก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • กิจกรรมที่ทำด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ปันจักยาน ,ท่องเทียว ดูหนัง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก / หลอกลวง
  แนะนำเพื่อน