Login
-
148
3
Offline
3/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ออฟ
เพศ : ชาย
อายุ : 41 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนพูดไม่มาก สบายๆ ชอบเอาใจคนอื่นอาชีพมั่นคงครับ
คนที่ฉันมองหา
ก่อยากรู้จักคนที่ใช่ เพราะก่มีอายุพอสมควร ลองคบกันนะครับ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : บริการประชาชน
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่ไม่ได้อยู่ด้วย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มีกิจการเป็นของตนเอง คือเบื่อชีวิตราชการ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทำการปศุตว์ ฟารม์เลี้ยงโค
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำสวน เเต่งบ้าน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สนุข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • พอดี ไม่มีอะไรมากวนใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก
  แนะนำเพื่อน