Login
-
833
56
Offline
5/6/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Pattie
เพศ : หญิง
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนจริงจัง รักใครรักจริง แต่กว่าจะรักต้องใช้เวลา และอยากรักคนที่คู่ควรกับความรักที่มีให้
คนที่ฉันมองหา
คนจริงจัง อารมณ์ดี มีความรับผิดชอบ เป็นคู่คิด ที่ปรึกษา เป็นเพื่อนที่ดีได้ มองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริง ยินดีที่จะเรียนรู้เพื่อเข้าใจความคิดของอีกฝ่าย ถ้าความคิดไปกันไม่ได้ก็คุยปรึกษาแลกเปลี่ยนเป็นเพื่อนกันได้
เพศ : ชาย
อายุ : 38 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ครอบครัวที่น่ารัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การเงิน การลงทุน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย ดูทีวี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหมามากๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ดูหนัง ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก พูดไปเรื่อย ไร้สาระ หรือพูดวนไปมา จับต้องอะไรไม่ได้
  แนะนำเพื่อน