Login
-
423
20
Offline
20/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Redsugar
เพศ : หญิง
อายุ : 41 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ดี มีเหตุผล
คนที่ฉันมองหา
มีความเป็นผู้นำทีดี มีเหตุผล
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คู่ชีวิตดีๆ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำกับข้าว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เวลา,ความเอาใจใส่ และความเข้าใจจากคนรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การประชดประชัน,กลิ่นควันบุหรี่
  แนะนำเพื่อน