Login
-
1729
154
Offline
20/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Pond
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อืม เรื่องยาวมากถ้าให้เ่ล่า อยากคุยก็ลองทักกันครับ
คนที่ฉันมองหา
มองออกไปกว่าจุดชมวิว มองหาชีวิต หาวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้ความคิดเราหลากหลายขึ้น
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนดี เป็นผู้ใหญ่
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การถ่ายภาพ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยว ภูเขา ทะเล ฟังเพลง ดูหนัง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความจริงใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน