Login
-
10
0
Offline
13/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เอ็มดอนเมือง
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
วันนี้อาจจะไม่ดี พรุ่งค่อยเอาใหม่ ทำวันนี้ให้ดีทีสุด
คนที่ฉันมองหา
คนดี ที่ปรึษา เหงา พักผ่อน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจขายตรง
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มประจำ
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มิตรภาพ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธุรกิจ การเงิน บันเทิง พักผ่อน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นฟุตบอล
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน