Login
-
222
6
Offline
2/4/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Mee
เพศ : ชาย
อายุ : 52 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนสะบายๆ จริงใจ ชอบเที่ยว ธรรมชาติ ติดดิน คุยไม่ค่อยเก่ง
คนที่ฉันมองหา
เรียบง่าย
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : โภชนาการ,อาหาร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคุย คนรู้ใจ สักคน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อาหาร ถ่ายรูป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำอาหาร ทานเอง ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมส์
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพราะมันจำเราได้ตลอด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การที่ต้องเลิกลากัน
  แนะนำเพื่อน