Login
-
231
6
Offline
18/3/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : วิด
เพศ : ชาย
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
บางครั้งการที่มีคนคอยเข้าใจและให้กำลังใจและเดินไปด้วยกันก็มีความสุขนะ
คนที่ฉันมองหา
ขอแค่เข้าใจตัวฉัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 40 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ก่อสร้าง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเห็นอกเห็นใจกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่องการใช้ชีวิตให้มีความสุข
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ไม่มี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เห็นลูกมีความสุขก็สุขแล้ว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • งู
  แนะนำเพื่อน