Login
-
216
8
Offline
26/12/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Sun
เพศ : ชาย
อายุ : 53 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ใจเย็นรับฟังความคิดเห็น ชอบทำบุญ ชอบทำอาหารและชอบท่องเที่ยวถ่ายภาพธรรมชาติ
คนที่ฉันมองหา
เป็นคนใจเย็นมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็น
เพศ : หญิง
อายุ : 48 - 51 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เป็นคู่คิดและดูแลกันและกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติและวัฒนธรรม
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ถ่ายภาพ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ หมา แมว ขอบความน่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับคนที่รัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การที่ไม่มีเหตุผล
  แนะนำเพื่อน