Login
-
198
3
Offline
13/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : TKone
เพศ : ชาย
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ต้องการดูแล ให้ความอบอุ่น กับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ เป็นตัวของตัวเอง
คนที่ฉันมองหา
ดูแลซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยแล้วสบายใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 27 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : โฆษณา/การตลาด
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน คนรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เดินทางท่องเที่ยว ในและต่างประเทศ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อยู่บ้านทำอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนที่เรารักมีความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่พูดความจริงหรือพูดไม่หมด
  แนะนำเพื่อน