Login
-
142
2
Offline
7/11/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Tuy
เพศ : ชาย
อายุ : 47 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนธรรมดามากมาย อยากได้เนื้อคู่เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ต่อสู้ชีวิตต่อไป ทำการค้าเล็กๆพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ มีความทะเยอทะยานบ้างอยากพัฒนาตนเอง แต่ขาดเพื่อนคู่คิดที่คอยแนะนำตักเตือนบางครั้ง
คนที่ฉันมองหา
คนธรรมดา หน้าดาพอไปวัดไปวาได้ เข้ากันได้ดี คุยกันแบบเปิดอกได้ ไม่หึงหวงแบบไร้เหตผล
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อ่านหนังสือ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ผู้หญิง รถยนต์ คอมพิวเตอร์ การซื้อขายหุ้น
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เคยเลี้ยงซิสุ มันขี้อ้อนมากรักเหมือนลูกเลย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ประสบความสำเร็จในงานที่ทำ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนชี้โอ่
  แนะนำเพื่อน