Login
-
67
0
Offline
17/2/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Por
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมเป็นคนที่จริงใจ และซื่อสัตย์ เท่ เป็นกันเองมากที่สุด ผมชอบผู้หญิงแบบรูปร่างสูง ไม่โกหก ฉลาด หัวเป็นนักธุรกิจ แม่ศรีเรือน
คนที่ฉันมองหา
ผมชอบผู้หญิงรูปร่างสูง จริงใจ ไม่หลอกหลวง แม่ศรีเรือน ผิวขาวหรือดำแดงก็ได้ ไม่เห็นแก่เงิน แม่ศรีเรือน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความรักที่มั่งคง มีลูกมากที่สุด
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว วัด
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข แมว ทำให้หายโกรธ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ฟังเพลง ดูหนัง ธรรมะ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก หลอกลวง
  แนะนำเพื่อน