Login
-
94
0
Offline
16/3/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : โต
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ยังไงก้อได้ ง่ายง่ายที่คุณเลือก
คนที่ฉันมองหา
ง่ายง่าย คุยด้วยแล้วมีความสุข
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 40 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความสุขทั้วไป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ตกปลา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ปลา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • หลอกให้รัก
  แนะนำเพื่อน