Login
-
71
0
Offline
11/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Wa
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
วันว่างๆ อ่านหนังสือ ดูกีฬา เลี้ยงแมว สุนัข
คนที่ฉันมองหา
Love Me Love My Dog
เพศ : ชาย
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนคุย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกสิ่งรอบๆตัว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว ก็เป็นเพื่อน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่บ้าน เที่ยวต่างจังหวัดบางครั้ง
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ยังไม่มี
  แนะนำเพื่อน