Login
-
91
1
Offline
4/6/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : WeeZa
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาคนร่วมทางเดินด้วยกัน
คนที่ฉันมองหา
โสดหรือม่ายก้อด้ายที่จริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : บันเทิง
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบประจำ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • รักแท้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความอบอ่นหาเพื่อนคุยขับรถเล่น
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ขับรถเล่น
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัขตัวเล็กๆน่ารักๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • กอดกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ถูกทอดทิ้ง
  แนะนำเพื่อน