Login
-
288
2
Offline
9/10/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ก๊อบ
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : อื่นๆ
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
เป็นตัวของตัวเอง ไม่เสแสร้งให้ใครมาชอบ
เพศ : หญิง
อายุ : 22 - 32 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่ยอมรับตัวตนของเรา
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การดำเนินชีวิต การสร้างถานะ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำอาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข ความซื่อสัตย์ และเห็นคุณค่าของเราเสมอ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำอาหาร สังสรรค์กับเพื่อนรู้จัก คนรู้ใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เอาแต่ใจ ไม่ใช้เหตุผล ไม่รักษาเวลา
  แนะนำเพื่อน