Login
-
52
0
Offline
12/2/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Yim1
เพศ : ชาย
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชอบกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง เดินเล่น พักผ่อน
คนที่ฉันมองหา
หาเพื่อน กินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : มุสลิม
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ยังไม่เปิดเผย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ยังไม่เปิดเผย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ยังไม่เปิดเผย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ยังไม่เปิดเผย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ยังไม่เปิดเผย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ยังไม่เปิดเผย
  แนะนำเพื่อน